За въпроси свързани с нашите продукти или доставка

Телефон: 0879-977-664, e-mail: holdes-ltd@outlook.com

Адрес: София, Търговски център Европа, бул. Искърско шосе 7, сграда 5, офис 1