Общи условия

С приемането на настоящите Общи условия давате изричното и безусловно съгласие, предоставените от Вас данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Холдес ЕООД и / или упълномощени от дружеството трети лица, компаниите извършващи куриерски услуги, свързани с изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели.

Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до данните, които е въвел, както и на редакцията или изтриването им.

Потребителят може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено.

От 25.05.2018г. влиза в сила регламентът на Европейския съюз за защита на личните данни GDPR. Според изискванията му, за да имаме право да изпращаме съобщения свързани с нашите услуги е задължително да имаме Вашето съгласие. Във формата за регистрация има полета чрез които може да се съгласите за получаването им.

Също така ще бъдете информирани своевременно при сериозни нарушения, свързани с предоставените ни от Вас лични данни.

Като потребител одобрявате записването на информацията, която въведете, в база данни. Администраторите на този уебсайт не могат да бъдат отговорни за хакерски атаки или вируси, които могат да доведат до разкриване на данните. Като посетител, вие не сте длъжни да предоставяте лична информация, за да използвате този уебсайт. Запазва се само информацията, която е предоставена доброволно.

Холдес ЕООД има право да Ви изпраща електронни писма. Потребителят се съгласява да получава информация, включително и рекламна, от Холдес ЕООД и / или негови партньори на електронния адрес, посочен от Потребителя.

Ползването на съдържанието в този уебсайт е доброволно и по Ваша инициатива. Холдес ЕООД не носи каквато и да е отговорност за последиците и евентуални вреди, породени или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, използването или невъзможност за използване на този уебсайт.